Henrik Nordbrandt fortæller i forbindelse med Klaus Rifbjergs død at han engang kom til at kalde ham for ’leverpostejsmodernist’. Det glemte Rifbjerg ham aldrig for. Han blev ved med at komme tilbage til det. Han tilgav ham det aldrig. Måske fordi han ikke var vant til at få sådanne pejorativer serveret ved højlys dag, som han ellers selv var mester i at lange over disken. Sådan som hans forgænger var det. Oehlenschläger. Det er forfatteren Ulrich Horst Petersen, der både har skrevet om Oehlenschläger og været meget tæt på Klaus Rifbjerg, der har sagt dette. Der er et slægtskab mellem Guldhornenes forfatter og Store Klaus. Carsten Hauch fortæller i et erindringsglimt fra Rom, hvordan Thorvaldsen omtalte Oehlenschläger. Med ”stor Uforbeholdenhed, han erkjendte ans store Geni, men erklærende sig stærkt imod hans høie Indbildninger om hans egen Overlegenhed, …” F.eks. havde Oehlenschläger sagt til Thorvaldsen i en diskussion om Rafaels Transfiguration: ”Jeg kan kan see meer i en Time end Du i et heelt Aar”. Hvortil Carsten Hauch fortæller: ”Dette kunde Thorvaldsen aldrig ret tilgive ham og kom flere Gange tilbage dertil” (Romerske billeder. Med danske Forfattere i Rom. Gyldendal 1956, s. 50 f).

Written by admin